De-Iure-PL.org Deutsch-Polnische Gesetze

Słownik

Słownik

słów 7256 z 3628 wyrażeń


Wyniki: 1 2 3 4 5 Następna

Polski Niemiecki
u kogoś bei jdm
u podstawy an der Basis
uaktualnić aktualisieren
ubepieczenie wspólne własnego obok cudzego interesu Mitversicherung eigener neben fremden Interesen
ubezpieczać versichern, v
ubezpieczać od versichern gegen
ubezpieczający, m
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z zakładem ubezpieczeń umowę     Erweiterte informacji

ubezpieczający to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z zakładem ubezpieczeń umowę

Versicherungsnehmer, m
ubezpieczenia Directors and Officers (D&O) Directors-and-Officers-Versicherung (D&O)
ubezpieczenia społeczne, pl Sozialversicherungleistungen, pl
ubezpieczenia zbiorów praw majątkowych (§ 89 VVG) Inbegriffsversicherung, f
ubezpieczenie (od) nieszczęśliwych wypadków w podróży, n Reiseunfallversicherung, f
ubezpieczenie AC, n Vollkaskoversicherung, f
ubezpieczenie autocasco, n Kaskoversicherung, f
ubezpieczenie autocasco, n Kaskoversicherung, f
ubezpieczenie bagażu podróżnego, n Reisegepäckversicherung, f

Wyniki: 1 2 3 4 5 NastępnaDalsze Opcje